webmin

Ramowy rozkład dnia

  • by

7.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.30 – 8.45 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.Czytaj więcej »Ramowy rozkład dnia