O nas

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne

Adres: Stara Wieś 42, 05-622 Belsk Duży woj. mazowieckie

Organ prowadzący przedszkole: Gmina Belsk Duży

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Liczba oddziałów: 1 obejmujący dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat

Liczba wychowanków: 25

Liczba nauczycieli: 6 (łącznie z dyrektorem).

Personel pomocniczy: 2

Liczba sal: 2

DODATKOWE INFORMACJE

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z terenu gminy Belsk Duży a jeśli są miejsca także z innych gmin.

Przedszkole mieści się w parterowym budynku, usytuowanym w pięknym, zielonym otoczeniu. Jest placówką jednooddziałową lecz mimo to cieszy się bardzo dobrą opinią wśród lokalnej społeczności. Świadczy o tym fakt, że liczba kandydatów często przewyższa liczbę miejsc. Placówka posiada jedną dużą salę zabaw, jadalnię wykorzystywaną też podczas zajęć o charakterze dydaktycznym, kancelarię, kuchnię, dwa magazyny, szatnię i dwie łazienki. Wnętrza są estetyczne, sukcesywnie dokupowany jest sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Brak jest sali gimnastycznej. Plac zabaw jest duży, ogrodzony i wyposażony w odpowiednie urządzenia rekreacyjne.

Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu i 9 godzin dziennie (7.00-16.00).

Realizowany jest program dydaktyczno-wychowawczy przystosowany do warunków placówki. Prowadzone są też działania prozdrowotne i proekologiczne oraz działania pomagające dzieciom przezwyciężyć problemy adaptacyjne. Dzieci uczestniczą w dwóch rodzajach zajęć dodatkowych (religia, język angielski).

Zapewniona jest pomoc logopedyczna i psychologiczna.

W przedszkolu organizowane są atrakcyjne uroczyctości otwarte, cieszące się od lat dużym zainteresowaniem i uznaniem rodziców oraz lokalnej społeczności. Organizowane są ponadto ciekawe wycieczki oraz liczne imprezy okolicznościowe.

Kadra

Dyrektor Przedszkola

mgr Ludmiła Kacprzak

Nauczyciele:

Pracownicy obsługi:

mgr Katarzyna Dalba – wychowanie przedszkolne

ks. Marcin Szyłejko – religia

mgr Martyna Kowalczyk – j.angielski

mgr Luiza Wójcik – logopeda

mgr Karina Kołdra – psycholog

 

Maryla Bujak

Marta Raczyńska