Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. 8.30 – 8.45 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 8.45 – 9.00 – Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania. 9.00 – 9.30 – Śniadanie. Czynności higieniczne. 9.30 – 11.00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia dla dzieci starszych. 11.00 – 11.45 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w Sali. Zabawy ruchowo – zdrowotne. 11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu. 12.00 – 12.30 – Obiad. Czynności higieniczne. 12.30 – 14.30 – Zabawy relaksacyjne. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub z płyt CD. Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie do podwieczorku. 14.30 – 14.45 – Podwieczorek. Czynności higieniczne. 14.45 – 16.00 – Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dla dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w Sali lub na placu przedszkolnym. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Copyright © 2017. All rights reserved.